Vet dina medarbetare hur de ska prioritera sin tid för att på bästa sätt bidra till er framgång?

Av: Caroline Burvall, Managementkonsult hos På AB, 10 juni 2019

Välfungerande målstyrning kan vara till stor hjälp i många situationer: För dig som behöver skapa en resultatorienterad organisation som vid varje tillfälle gör rätt saker. För dig i ledningsgruppen som vill kunna synliggöra att ni skapar effekter och resultat. För dig som behöver skapa drivkraft och trygghet under en pågående förändringsresa. Och för dig som måste skära i budgeten och behöver visa upp ett tydligt underlag som stärker att du fattar rätt beslut. 

Att varje enskild medarbetare känner till, förstår och kan omsätta organisationens övergripande mål till sin egna handlingsplan, har enligt flertalet studier stor effekt på bland annat produktivitet och medarbetarnöjdhet. Att lyckas med målstyrning är dock komplext och det finns många fallgropar längs vägen.

Vad kan du som ansvarig för en verksamhet göra för att åstadkomma god målstyrning i er organisation?

Många organisationer vi möter upplever ofta stora utmaningar med alltför många eller flera motstridiga mål, vilket skapar förvirring och brist på gemensam riktning hos team och medarbetare. Vi möter även organisationer som har brist på explicita mål alternativt att målen är av alltför högtflygande karaktär såsom ”vi ska vara ett grönt företag” eller ”vi tänker digitalt först”.

I båda fallen har organisationer låtit respektive avdelning, affärsområde, ledningsgrupp eller funktion fritt fått sända ut sina budskap av mål och riktlinjer utan att hänsyn tas till den individuella medarbetaren eller teamet. I många fall har målen arbetats fram på en strategisk nivå men inte brutits ner på en taktisk nivå.

Traditionellt har organisationer ofta ett bra grepp om de ekonomiska målen, vet vad som ska mätas kring KPI:er, använder sig av metoder och modeller som balanced scorecard och smarta mål. Men vi ser att organisationer möter utmaningar kring målstyrning utifrån ett medarbetarperspektiv; att framgångsrik målstyrning handlar om människor och individer som jobbar tillsammans med gemensamt ansvar för att uppnå något. Däri ligger komplexiteten, förändringsresan och motivationen till en lyckad målstyrning. Omvärldens snabba förändring med digitalisering och hållbarhetsfrågor ställer också högst relevanta krav på målstyrning överlag.

Målstyrning handlar inte bara om att sätta rätt mål på rätt nivå, det handlar också om att arbeta fokuserat för att realisera dem i ett syfte att leverera värde till kunder, medarbetare, medborgare och uppdragsgivare. Att arbeta målstyrt medför inte bara att hårda resultat nås, undersökningar visar också att arbetsklimat och hälsa förbättras.

Känner du igen dig i problematiken kring målstyrning och ställer dig frågor som:
• Hur skapar vi en god dialog, samarbete och fångar behoven hos olika delar inom vår organisation?
• Hur visar vi på nytta och resultat?
• Hur skapar vi genomslagskraft för våra mål och strategier?

Läs mer om målstyrning här eller kontakta oss direkt för att påbörja en dialog kring vad ni behöver göra för att förbättra er målstyrning.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på På i Stockholm AB, orgnr. 5562776657 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata