Införande och tillämpning av pm3

Med hjälp av våra konsulttjänster hjälper vi våra kunder att skapa styrbarhet och få pm3 att fungera på alla nivåer i organisationen. Efter att ha infört pm3 i hundratals organisationer med allt från 70 till 60 000 anställda säkerställer vi att ni tillämpar och realiserar nyttan med pm3 på bästa sätt i er organisation, oberoende av dess storlek och komplexitet. Vi bedriver pm3-införandet som ett förändringsarbete, oftast i projektform. På så sätt säkrar vi att våra kunder når önskad målbild och att pm3 fungerar för dem i praktiken – på både kort och lång sikt.

Exempel på uppdrag inom införande och tillämpning av pm3 är:

  • Kartläggning av verksamheten i syfte att identifiera förvaltningsområden (så kallade förvaltningsobjekt). Arbetet resulterar i en förvaltningsobjektarkitektur (FOA)
  • Framtagande av nivåindelad beslutsstruktur för förvaltning och utveckling
  • Etablering av förvaltningsobjekt
  • Framtagande av förvaltningsportfölj i form av förvaltningsplaner per förvaltningsobjekt
  • Framtagande av riktlinje för förvaltnings- och portföljstyrning innehållande FOA, beslutsstruktur, roller, forum, definitioner och processer
  • Kompetensutveckling i form av utbildning och coaching

Alla våra konsulter är certifierade i både pm3 och förändringsledning.

Kontakta oss om du vill veta mer.

pm3-11