Införande och tillämpning av pm3

Beroende på vilka drivkrafter som finns till införandet och hur tillämpningen genomförs kommer effekterna att variera mellan olika organisationer. För vissa organisationer ligger fokus på ordning och reda, medan andra fokuserar på styrning, uppföljning och kontroll på helheten. pm³ kan antingen användas inom delområden eller på helheter. Däremot kan ingen organisation använda pm³ framgångsrikt utan att ändamålsenligt införa och därefter tillämpa modellen utifrån organisationens förutsättningar.

Våra kunder får ökad  styrbarhet och får pm³ att fungera på alla nivåer i organisationen med stöd av våra konsulttjänster. Efter att ha infört pm³ i hundratals organisationer med allt från 70 till 60 000 anställda säkerställer våra konsulter att kunden tillämpar och realiserar nyttan med pm³ på bästa sätt i er organisation, oberoende av dess storlek och komplexitet. Vi bedriver pm³-införandet som ett förändringsarbete, oftast i projektform. På så sätt säkrar vi att våra kunder når önskad målbild och att pm³ fungerar för dem i praktiken – på både kort och lång sikt.

Exempel på uppdrag inom införande och tillämpning av pm³ är:

  • Kartläggning av verksamheten i syfte att identifiera förvaltningsområden (så kallade förvaltningsobjekt). Arbetet resulterar i en förvaltningsobjektarkitektur (FOA)
  • Framtagande av nivåindelad beslutsstruktur för förvaltning och utveckling
  • Etablering av förvaltningsobjekt
  • Framtagande av förvaltningsportfölj i form av förvaltningsplaner per förvaltningsobjekt
  • Framtagande av riktlinje för förvaltnings- och portföljstyrning innehållande FOA, beslutsstruktur, roller, forum, definitioner och processer
  • Kompetensutveckling i form av utbildning och coaching

Alla våra konsulter är certifierade i både pm3 och förändringsledning.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.