Del 3 - Införa och tillämpa pm3: styrbara förvaltningsobjekt

Att införa pm3 innebär att göra en tillämpning av modellen. Beroende på vilka drivkrafter som finns till införandet och hur tillämpningen genomförs kommer effekterna att variera mellan olika organisationer. För vissa organisationer ligger fokus på ordning och reda, medan andra fokuserar på styrning, uppföljning och kontroll på helheten. pm3 kan antingen användas inom delområden eller på helheter. Däremot kan ingen organisation använda pm3 framgångsrikt utan att ändamålsenligt införa och därefter tillämpa modellen utifrån organisationens förutsättningar. Givetvis påverkar det valda syftet både tillämpningens utformning och förändringstakten. Det finns alltså lika många tillämpningar som det finns organisationer. Det här är den tredje av fyra artiklar som presenterar exempel på olika tillämpningar av modellen pm3 samt nyttor, fallgropar och risker med vald tillämpning.

Den höga förändringstakten och den digitala transformation som pågår i samhället visar tydligare än någonsin tidigare att verksamhetsutveckling innebär it-utveckling och it-utveckling innebär verksamhetsutveckling. Då verksamhetens processer mer eller mindre alltid finns inbyggda i och realiseras av it-system är det svårt att vidareutveckla verksamheten utan att detta sker hand i hand med utvecklingen av it-lösningarna. För ett lyckosamt resultat krävs en nära samverkan mellan inblandade verksamhets och it-parter samt processer som kombinerar mål-, handlings- och kontraktsstyrning.

Exempel på tillämpning: Styrbara förvaltningsobjekt

Att styra det samlade stödet till verksamheten. Både verksamhetsprocess/produkt och it inom ramen för objekten som identifierats enligt pm3. Det innebär att det finns tydligt utpekade ansvarsroller i verksamheten med ansvar för den samlade leveransen av stöd till verksamheten med fokus på kund och behov.

Nytta med att införa styrbara förvaltningsobjekt enligt pm3

Förutsättningar för att ändringar i process/produkt/uppdrag får genomslagskraft för ändring i it och vice versa.

Förutsättning för att lyckas med digitaliseringen – olika kompetenser behövs och högre grad av samverkan är nödvändig vilket kan åstadkommas genom samstyrning i objekten. Fokus på hela värdeskapandet till objektverksamheten.

Förvaltningen blir lättrörlig och anpassningsbar till snabbt förändrade behov i objektverksamheten och förändrade förutsättningar i form av kompetenser, lösningar och information

Fallgropar och risker

Här behövs en tydlig relation till process- och kvalitetsledning. En vanlig missuppfattning är att it ska ta över styrningen av verksamhetsutvecklingen eller vice versa när det istället handlar om att flera kompetenser och parter måste samverka i styrningen med fokus på verksamhet och kund.

Säkerställ samverkan

I en ändamålsenlig pm3-tillämpning placeras det samlade stödet (verksamhetskomponenter och it-komponenter) till en viss verksamhet inom ramen för förvaltningsorganisationens ansvarsområde för att säkerställa verksamhetsnytta. Detta tydliggör att pm3 är en reell samverkansmodell mellan verksamhetsparter och it-parter. I pm3 sker styrning genom samverkan. En vanlig missuppfattning är att pm3 i grunden är en centraliseringsmodell, vilket ofta får följden att tillämpningen i praktiken även innebär en centralisering av beslut. Grundtanken i pm3 är i själva verket styrning via samverkan mellan olika linjeorganisatoriska parter.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på På i Stockholm AB, orgnr. 5562776657 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata