Införa och tillämpa pm3: inom ett särskilt område

Att införa pm3 innebär att göra en tillämpning av modellen. Beroende på vilka drivkrafter som finns till införandet och hur tillämpningen genomförs kommer effekterna att variera mellan olika organisationer. För vissa organisationer ligger fokus på ordning och reda, medan andra fokuserar på styrning, uppföljning och kontroll på helheten. pm3 kan antingen användas inom delområden eller på helheter. Däremot kan ingen organisation använda pm3 framgångsrikt utan att ändamålsenligt införa och därefter tillämpa modellen utifrån organisationens förutsättningar. Givetvis påverkar det valda syftet både tillämpningens utformning och förändringstakten. Det finns alltså lika många tillämpningar som det finns organisationer.

Det här är den första av fem artiklar som presenterar exempel på olika tillämpningar, dess nyttor, fallgropar och risker.

Exempel på tillämpning: inom ett särskilt område
Att införa pm3 inom ett särskilt område innebär att få till bättre styrning av den traditionella systemförvaltningen med fokus på it-system.
Att gå från individuell styrning av hundratals it-system till ett begränsat antal objekt som grupperar it-systemen utifrån verksamheten (inte organisation).

Nytta med att införa pm3 inom ett särskilt område
Färre och tydligare kontaktytor jämfört med traditionell systemförvaltning. Bättre dialog mellan verksamhet och it kring frågor om organisationens it-system. Förbättrad ordning och reda vilket i sin tur har möjliggjort konsolidering av it-system. Kontroll på hur mycket personella och monetära resurser som krävs för förvaltningsverksamheten. Mer behovsstyrd vidareutveckling genom koppling mellan verksamhetens planering och hur förvaltningsverksamheten understödjer det.

Fallgropar och risker
Denna typ av tillämpning innebär ganska ofta att pm3 används för organisering och samverkan mellan centraliserad och lokal it. Den verkliga verksamheten och kunden upplever sig stå utanför.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.