KOSTNADSFRITT WEBBINARIUM 4 JUNI

Så får ni er pm3-tillämpning att följa med i utvecklingen

Arbetar ni utifrån pm3 sedan ett antal år och upplever att tillämpningen inte lever upp till era nya behov? Då är det antagligen dags att utveckla ert arbetssätt utifrån en mer aktuell tillämpning av pm3. 

Välkommen att delta på webbinarium den 4 juni kl. 8-9, där På:s vd Johan Fransson kommer att prata om hur man kommer vidare och får det att fungera. Bland annat kan det handla om att kombinera modellen med agila arbetssätt och roller.

I april släpptes modellbeskrivningen för pm3 2024, som är den sjuttonde versionen av modellen.

Under webbinariet går Johan igenom de olika effekterna pm3 2024 kan ge och de olika användningsområden modellen har. Han ger konkreta råd hur man kommer vidare med sin pm3-tillämpning och får den att matcha organisationens förändrade behov. Kanske upplever ni att:

  • Rollerna kan inte agera utifrån rätt mandat
  • Administrationen har blivit för omfattande
  • Det är omöjligt att få överblick av allt som pågår
  • Prioritera mellan det som ska göras är svårt

Välkommen - anmäl dig här

Ni som inte använder pm3, men känner igen utmaningarna, är såklart också välkomna!

 

 

Flexibel modell som kan tillämpas på olika sätt

Pm3-modellen kan användas för olika syften och måste tillämpas utifrån vad som ska uppnås. En del väljer att använda pm3 för att ha ordning på sin förvaltning. Vissa tillämpar pm3 för hela livscykelhanteringen och andra tillämpar pm3 för att driva den digitala verksamhetsutvecklingen.

Oavsett hur ni tillämpar och använder pm3 är vår förhoppning att er unika tillämpning fungerar tillfredsställande och levererar enligt era behov. Samtidigt vet vi att teori inte alltid är enkel att omsätta i praktik. Att löpande ha tid och kraft att utveckla sin styr- och samverkansstruktur kan vara utmanade.  

Pm3:s syfte är att komplettera linjestyrnigen, om det skaver i den känslan behöver sannolikt tillämpningen uppdateras.

Pm3 är flexibelt och används på en strategisk och taktisk nivå. Modellen håller ihop styrningen för att underlätta användningen av olika arbetssätt och ramverk såsom ITIL och agila arbetssätt.

PÅ AB utvecklar och äger pm3, som är inne på sin sjuttonde version. Pm3 2024 skapar:

  • En styr- och samverkansstruktur som kompletterar linjestyrningen; ofta tvärfunktionell för att stödja verksamhetsutveckling över organisationsgränserna
  • Målstyrning och prioriteringsförmåga på flera nivåer
  • Strukturerad samverkan inom och mellan team, linjefunktioner och andra intressenter
  • Samt grunden; ordning och reda, organisering för ansvarsfördelning och utförande, proaktivitet genom planering samt resurshantering och budgetering.

Här kan du ladda ner pm3 på 5 minuter.