Knowledge center

Learn something new! Free download of whitepapers, infographics and more

For the curious one

Right now our whitepapers are only available in Swedish.

Download material

pm3 - viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar

Ladda ner whitepaper

pm3 - viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång:

Fem vanliga problem inom systemförvaltning och hur de kan lösas

Ladda ner whitepaper

Fem vanliga problem inom systemförvaltning och hur de kan lösas

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång:

Whitepaper: Portföljstyrning ur ett organisationsevolutionärt perspektiv

Ladda ner whitepaper

Portföljstyrning ur ett organisationsevolutionärt perspektiv

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång:

Whitepaper: Styrning av digital it-infrastruktur

Ladda ner whitepaper

Styrning av digital it-infrastruktur

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång:

Whitepaper: Löpande styrning – fyra framgångsfaktorer

Ladda ner whitepaper

Löpande styrning – fyra framgångsfaktorer

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång: