pm³ i offentlig sektor

I stort sett all verksamhet i våra offentliga organisationer genomsyras av it-stöd i någon form. System och databaser sammankopplas över organisationsgränser. Detta har medfört oanade möjligheter till ökad medborgar- och samhällsservice men ställer samtidigt helt nya krav både på organisation och individer.

  • Hur skapas största möjliga nytta av våra skattemedel?
  • Hur anpassas och vidareutvecklas it-stödet i en vardag där medborgare och medarbetare ställer helt nya krav på funktionalitet, tillgänglighet och interaktion?
  • På vilket sätt tillvaratar vi bäst de möjligheter som digitaliseringen innebär?
  • Hur kan vi skapa bättre prioriterings- och beslutsgrunder?

Förvaltningsstyrning enligt pm3 innebär samverkan och en gemensam riktning för verksamhet och it i din organisation. Genom att sätta verksamhetsbehovet i centrum lyfts blicken från it-system med ett effektivare resursutnyttjande som resultat.

Vill du veta mer om hur På AB hjälper offentliga organisationer mot en effektivare styrning? Kontakta oss eller ta del av hur Norrtälje kommun, Region Östergötland och Myndigheten för tillgängliga medier använder pm3. Gå direkt till sidan med fallstudier.

Start typing and press Enter to search

Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna ge dig en bättre upplevelse.