pm³ i privat sektor

Kraven på snabb anpassning till nya marknadsbehov ökar. I många sektorer inom näringslivet dyker det upp nya sätt att göra affärer. Är din organisation rustad för att möta de möjligheter och hot som den ökade integrationen av it i alla delar av affärscykeln innebär?

  • Finns förutsättningarna för att göra rätt prioriteringar och fatta rätt beslut?
  • Styr och agerar ni efter de mål som sätts och ger målen önskad effekt?
  • Kan ert it-stöd möta upp marknadens ökade krav på flexibilitet och teknik?
  • Har ni den grundstabilitet som krävs för att få ut full utväxling av era agila arbetsmetoder?
  • Finns det utrymme för nyutveckling – eller äter kostnaden för underhåll av befintligt it-stöd upp resurserna för detta?

pm3 stöttar det processorienterade arbetssättet genom att koppla samman verksamhetsprocesser med it-stöd för att möta en kontinuerlig förändring och säkerställa att prioriteringar görs utifrån kundnytta. Vi hos På tror starkt på att utveckling och innovation måste ske kontinuerligt i små steg med de parter som ska vara engagerade – inte i gigantiska projekt.

Vill du veta mer om hur På AB hjälper privata företag mot en effektivare styrning? Kontakta oss eller ta del av hur några av På AB:s kunder arbetar med pm3.

Start typing and press Enter to search

Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna ge dig en bättre upplevelse.