Välkommen till årets andra digitala
pm3 nätverksträff den 17 juni 2021!

 

Den 17:e juni kl 9.00-12.00 är du varmt välkommen till årets andra digitala träff med pm³ nätverket! (pm³ nätverksträffar är exklusiva för organisationer med pm³ Licens. Är du ännu inte licenskund men intresserad av vad det innebär kan du läsa mer här.) 

Möjligheten att diskutera i grupper och utbyta erfarenheter har efterfrågats inom nätverket - så ta chansen och var med när vi under förmiddagen diskuterar i grupper och avslutar med en paneldebatt!

Innehåll:

9.00-9.10 Introduktion

9.10-9.40 pm3 2021 presentation 
På's konsulter Kerstin Hägglund och Lisa Wolff Foster
9.40-10.00 pm3's roll i den integrerade styrningen 
Johan Fransson - VD för På AB

10.00-10.10 Paus

10.10-11.00 Grupparbeten/diskussioner inkl 10 min paus
Frågor som kommer att diskuteras:
- Vad ser du som utmaningar för en integererad styrning i din organisaiton?
- Hur bibehåller ni ledningens engagemang i styrningsarbetet?
- Hur hanterar ni tvärfunktionella behov?

11.00-11.20 Sammanfattning av grupparbeten 

11.20-11.50 Paneldebatt
På ställer en panel med samlad kompetens till förfogande i en diskussion kring de frågeställningar som nätverket har kommit fram till i grupparbetena. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta i diskussionen och paneldeltagare är:

Kerstin Hägglund - seniorkonsult med lång erfarenhet av arbete inom förvaltnings- och nu objektstyrning 
Mats Engström - seniorkonsult med fokus på IT styrning och förvaltnings- och objektstyrning
Johan Fransson - VD för På AB, nationell och internationell erfarenhet av integrerad styrning
Robert Krook - organisationskonsult med lång erfarenhet av förändringsarbete och ledarskap

11.50-12.00 Avslutning

Välkommen att anmäla dig via formuläret nedan. 

Har du frågor gällande träffen?
Maila oss eller ring på telefon 08-544 961 70.
VARMT VÄLKOMMEN!

Med Vänliga hälsningar 
På AB

Anmälan digital
 pm3 nätverksträff 17/6 2021