Välkommen till årets andra digitala 
pm3 nätverksträff den 14 juni 2022!

 

Den 14:e juni kl 9.00-12.00 är du varmt välkommen till nästa digitala träff med pm³ nätverket där vi arbetar med kompetensutveckling, utbyter erfarenheter och diskuterar aktuella frågor inom styrning och samverkan!

pm³ nätverksträffar är exklusiva för organisationer med pm³ Licens, tillhör du en organisation som redan har licens är du varmt välkommen att anmäla dig längst ner på sidan!
Organisationer med pm3 Licens kan delta med obegränsat antal deltagare - varje deltagare gör en egen anmälan.

Är du ännu inte licenskund men intresserad av vad det innebär kan du läsa mer och kontakta oss här.

Innehåll:

  • Del två av "Portföljstyrning" inklusive frågestund

    Johan Fransson presenterar den andra delen av fyra i serien om portföljstyrning och vad man kan tänka på för att lyckas med sitt portföljarbete. Den här gången kommer Johan att prata om portföljuppdraget och hur kopplingen ser ut till strategi och riktning samt vilken nivå prioriteringar bör göras på.

  • På's utbildningar och pm3-nätverket
    Jenny Nilzon som är ny Verksamhetsansvarig hos På berättar om våra olika utbildningar och hur de har och kommer att utvecklas. Vi passar även på att fråga alla deltagare om förväntningar och behov på både utbildningar och nätverk.

  • pm3 modelluppdatering inklusive frågestund

    Lisa Wolff Foster och Anna Goldberg presenterar innehållet i den senaste uppdateringen av pm3 som lanserades under maj. Årets modelluppdatering har fokus på att förtydliga, illustrera och exemplifiera hur modellens olika delar hänger samman och understödjer balansen mellan stabilitet och förändring. Vi adresserar även en ibland förekommande uppfattning om att pm3 kan vara administrativt tung och trög för att modellen kräver det.

 

Välkommen att anmäla dig via formuläret nedan.

Har du frågor gällande träffen?
Maila oss eller ring på telefon 08-544 961 70.
VARMT VÄLKOMMEN!

Med Vänliga hälsningar 
På AB

Anmälan digital
 pm3 nätverksträff 14:e juni 2022