Välkommen på digital träff med pm3-nätverket 

Nu är det snart dags för årets sista digitala nätverksträff. Den här gången har vi bjudit in Mats Lewan som extern gästtalare. Dessutom kommer vi att titta närmare på Business model canvas utifrån ett pm3-perspektiv.

  • NÄR: 5 december kl. 09.00-12.00
  • VAR: Teamslänk kommer via kalenderinbjudan några dagar innan. 

Innehåll på träffen

Inledning och önskelista 2024

Vi har bett er komma med förslag på ämnen inför nästa års nätverksträffar och de frågor ni står inför. Vi kommer att presenteter förslagen och tillsammans rösta fram en topplista.

Värdeerbjudande för objekt och objektprodukter – vägledning hur Business model canvas används med pm3

Med avstamp i den väletablerade modellen Business model canvas kan ett liknande format användas för att förtydliga ett objekt eller en objektprodukt. Att använda formatet skapar en visualisering av innehåll och arbetssätt och förtydligar vad det faktiska värdeerbjudandet är som ska levereras. Genom att kortfattat beskriva objektet eller oljeprodukten under olika rubriker får man en översiktlig och lättkommunicerad bild som underlättar den strategiska dialogen. Detta beskrivs kortfattat i pm3 modellbeskrivningen 2023 med tillhörande mall.

På nätverksträffen kommer två av På:s mest erfarna konsulter, Britta Schreiber och Björn Callmar, ta oss igenom hur man kan arbeta med BMC-modellen utifrån ett pm3-perspektiv och ge konkreta exempel utifrån både en intern och en extern målgrupp.

Föredrag av futurist Mats Lewan: Nyckeln till framtiden är människa, teknik och innovation i samverkan

Mats Lewan är futurist, forskningsanalytiker och författare. Med en bakgrund som civilingenjör och mångårig teknikreporter, och med en djup kunskap om innovation, visar han hur teknik, digitalisering och AI förändrar förutsättningarna för allt – för organisationer, individer och samhälle, och till och med för nationalstaten. Men framför allt fokuserar Mats på människans roll och på konsekvenserna i våra yrkesliv och privatliv.

Under nätverksträffen kommer Mats bland annat att tala om; hur ledarskap måste förändras i en digital värld, hur organisationer måste anpassas för digitala arbetssätt och hur individer kan välja rätt väg i en tid av stark förändring. Med konkreta exempel från olika branscher ger Mats en tydlig bild av hur verksamheter förändras, både inom privat och offentlig sektor.

Träffen är för licenskunder

Tillhör du en organisation som har pm3-licens är du varmt välkommen att anmäla dig. Ni kan delta med så många personer ni önskar från er organisation, men varje deltagare behöver göra en egen anmälan.

Tillhör du en organisation utan licens men är intresserad av vad det innebär kan du läsa mer och kontakta oss här.

Hör av dig om du har några frågor - annars ses vi!

Kontakt: licens@pm3.se eller 08-544 961 70