Digital träff med pm3-nätverket den 19 mars

Nu har det återigen blivit dags för en digital nätverksträff för er med pm3-licens. Den här gången kommer vi att fokusera på att planera och få olika processer att samspela. Dessutom gläntar vi på dörren till pm3 2024 och ser vad årets uppdatering innebär. Anmälan görs längre ner. 

  • NÄR: 19 mars kl. 09.00-12.00
  • VAR: Teamslänk kommer via mejl i samband med anmälan

PROGRAM:

Förbättra er objektstyrning med synkroniserade planeringsprocesser

Med Tina Strand och Björn Avenstedt

När pm3-nätverket fick skicka in önskemål om kommande ämnen var det flera som nämnde att jobba med mål- och budget. Som en del i det kommer vi på denna träff att prata om hur man kan synkronisera processer för mål och budget kopplat till objektstyrning.

Att få till en bra samordning mellan planeringsprocesser kan innebära stora förbättringar för hela organisationen. Samspel mellan budgetprocessen och objektplaneringsprocessen kan göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för objekten att uppfylla verksamhetens mål och förväntningar. 

Under passet kommer du även att bjudas in till gruppdiskussioner.

Pm3 2024 – nu växlar vi upp!

Med Lisa Wolff och Jenny Ljung

Du får en förhandstitt på årets modelluppdatering som kommer i april. Vi presenterar vad som är nytt och vad som har utvecklats.

Träffen för er med pm3 Licens

Tillhör du en organisation som har pm3-licens är du varmt välkommen att anmäla dig. Ni kan delta med så många personer ni önskar från er organisation, men varje deltagare behöver göra en egen anmälan.

Tillhör du en organisation utan licens är du välkommen kan du läsa mer och kontakta oss.

Anmälan

Hör av dig om du har några frågor - annars ses vi!

Kontakt: licens@pm3.se eller 08-544 961 70