DIGITAL TRÄFF MED PM3-NÄTVERKET DEN 13 JUNI

Objektledning i praktiken
– att gå från ord till handling

I dagens snabbrörliga digitala landskap är det avgörande att ha en tydlig styrstruktur för den digitala portföljen. Vi plockar upp den röda tråden från föregående nätverksträff och kommer vid detta tillfälle att gå in på det faktiska arbetet det innebär att styra och leda objekten i portföljen i praktiken. 

 

NÄR: 13 juni kl. 09.00-12.00

VAR: Teamslänk kommer via mejl i samband med anmälan

PROGRAM:

Del 1. Att styra en portfölj och ett objekt

Med Björn Avenstedt och Kristina Strand

Här kommer Björn och Tina gå igenom vad som krävs för att kunna styra genom hela verksamheten med fokus på struktur för tvärfunktionell styrning och objektägarrollen.

Del 2. Att leda ett objekt som objektledare

Med Björn Callmar

Under denna del kommer Björn utgår ifrån egen erfarenhet som objekt- och förvaltningsledare - att gå från behovsfångst, budget, mål och prioriteringar till objektledning, resursplanering och leverans på ett bra sätt och vad det innebär att vara objektledare i dag.

Del 3. Ekonomistyrning av ett objekt

Med Malin Eriksson

Malin ger en matnyttig övergripande utbildning i hur man ska göra och tänka när man arbetar med ekonomistyrning av ett objekt. Vilka är de ekonomiska byggstenarna, vad kan påverka ekonomin i objektet under budgetåret och hur kommunicerar man kring ekonomi och kapacitet med styrgruppen. Varför är ekonomi så viktigt när det kommer till Objekt och objektledningens arbete.

 

Välkommen - anmäl dig redan idag och tipsa gärna dina kollegor!

Tillhör du en organisation som har pm3-licens är du varmt välkommen att anmäla dig. Ni kan delta med så många personer ni önskar från er organisation, men varje deltagare behöver göra en egen anmälan.

Tillhör du en organisation utan licens är du välkommen kan du läsa mer och kontakta oss.

Anmälan

Hör av dig om du har några frågor - annars ses vi!

Kontakt: licens@pm3.se eller 08-544 961 70