Välkommen på digital höstträff med pm3-nätverket 

Nu är det snart dags för en ny digital nätverksträff. Det blir roligt att få träffa er igen och utbyta erfarenheter, prata om aktuella frågor och utvecklas tillsammans inom styrning och samverkan.

  • NÄR: 12 oktober kl. 09.00-12.00
  • VAR: Teamslänk kommer via kalenderinbjudan några dagar innan. 

OBS! Vi har tidigare pratat om att träffen eventuellt skulle vara fysisk denna gång men har av olika anledningar valt att hålla den helt digital. 

Innehåll på träffen

Agil och klassisk styrning och era frågeställningar - mejla innan!

En fråga som är ständigt aktuell är hur pm3 och agila metoder fungerar tillsammans. Utmärkt är svaret, men det gäller att hitta balansen så att de olika metoderna kompletterar varandra och ger maximal effekt.  

Johan Fransson, vd för På AB kommer att prata om hur en lyckad kombination skapas mellan linjestyrning, agila metoder och pm3. Vi anordnar ett öppet webinar i ämnet i september och detta blir fördjupning utifrån det.

Passa på att i förväg mejla de frågor du har så tas de upp under dragningen: licens@pm3.se

Målstyrning med pm3

Målstyrning innebär att styra en verksamhet med uppsatta mål, hellre än genom att styra processer inom organisationen. Målstyrning kopplas ofta samman med decentralisering vilket är förenligt med pm3.

På nätversträffen kommer våra seniora konsulter Jonas Lundberg och Joakim Hasselblad att prata om området och hur man kan arbeta med mål, indikatorer och aktiviteter.

Erfarenhetsutbyte om målstyrning

Vi träffas i mindre grupper och formulerar, förankrar och följer upp mål, tips och erfarenheter från dagens ämnen. Grupperna modereras av medarbetare från På.

Träffen är för licenskunder

Tillhör du en organisation som har pm3-licens är du varmt välkommen att anmäla dig. Ni kan delta med så många personer ni önskar från er organisation, men varje deltagare behöver göra en egen anmälan.

Tillhör du en organisation utan licens men är intresserad av vad det innebär kan du läsa mer och kontakta oss här.

 

Hör av dig om du har några frågor - annars ses vi!

Kontakt: licens@pm3.se eller 08-544 961 70