Mer om På AB

På AB äger och utvecklar modellen pm3 som är de facto standard för förvaltnings- och portföljstyrning i Sverige. Vi har erfarenhet av att arbeta med styrning och strukturer för ökad samverkan mellan verksamheten, it-avdelningar och strategiska projekt för att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vi har hjälpt många kommuner att ta kontroll över sina befintliga it-lösningar och skapa förutsättningar för utvecklingsprojekt för framtiden. Vi vet att utveckling i samklang med en effektiv förvaltning möjliggör en stark utveckling mot en attraktiv kommun där modern teknik och moderna arbetssätt främjar kommunens invånare.

Välkommen att ta en titt på vår hemsida där du kan läsa om hur andra organisationer fått hjälp av På AB, vad som utmärker oss som företag, vilka områden vi verkar inom  och mycket mer.

Vill du komma i kontakt med oss? Du når VD Johan Fransson på mejl eller via telefon på 076 789 41 41.